pl

czytaj więcej

Regulamin

 

Regulamin rezerwacji i pobytu w  Apartamenty Szmaragdowa10 Mielno

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i pobytu znajdującym się na tablicy informacyjnej oraz  na naszej stronie internetowej  Szmaragdowa10.com Rezerwacja apartamentu jest jednoznaczna z akceptacją naszego regulaminu.

   Prosimy o przyjazd w uzgodnionym w rezerwacji dniu, w godzinach 16.00-22.00. Istnieje możliwość przyjazdu w innym czasie, ale musi być on uzgodniony wcześniej. Ewentualna nieobecność Klienta w ustalonym dniu rozpoczęcia wynajmu będzie potraktowana jak zerwanie umowy.

 1. Dokonując rezerwacji w Apartamentach Szmaragdowa10 Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. nasza firma  dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.
 2. Rezerwacja telefoniczna jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 70% kwoty pobytu) można zapłacić kartą, przelewem lub gotówką na miejscu w dniu zameldowania. 
 3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed terminem planowanego  przyjazdu.
 4. W przypadku braku wpływu zaliczki na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.
 5. WPŁACONA ZALICZKA PODLEGA ZWROTOWI JEŻELI PRZYJAZD UNIEMOŻLIWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA ZDROWIA
 6. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu GOTÓWKĄ.
 7. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko i krzesełko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 8. W naszym pensjonacie nie przyjmujemy gości ze zwierzętami
 9. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
 10. Klient chcący otrzymać fakturę Vat jest zobowiązany zgłosić ten fakt oraz podać dane niezbędne do wypisania faktury w momencie rezerwacji.
 11. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerów.
 13. Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 14. Zapewniamy bezpłatne miejsca parkingowe na parkingu niestrzeżonym.
 15. Na terenie obiektu jest monitoring zewnętrzny oraz wewnętrzny(klatki schodowe) zainstalowany m.in. dla bezpieczeństwa Gości i ich mienia. Wszelkie szkody, dotyczące aut na parkingach, powinny być zgłaszane  natychmiast w recepcji, w celu zabezpieczenia zapisów monitoringu zewnętrznego, ponieważ Zarządca nie odpowiada za szkody (w tym zakresie) wyrządzone na parkingu.
 16. Apartament wynajmowany jest na doby
 17. Jeżeli klient odstępuje od umowy w czasie krótszym niż 30 dni ponosi koszt 30 % kwoty kosztu rezerwacji.
 18. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bez kosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów. Apartamenty Szmaragdowa 10 zastrzegają sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o podobnym komforcie.
 19. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 20. Palenie wewnątrz i smażenie ryb w apartamentach jest całkowicie zabronione. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 300 za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie zasłon.
 21. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych. Okna mogą pozostać uchylone.
 22. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób zamieszkujących z nim w apartamencie ponad tę, która została określona w formularzu rejestracyjnym. Klient może zaprosić gości po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą warunków pobytu osób z zewnątrz.
 23. W przypadku naruszenia zasad zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 24. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad zarządca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

  Regulamin pobytu  -  APARTAMENTY SZMARAGDOWA 10  Mielno

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i pobytu znajdującym się na tablicy informacyjnej oraz  na naszej stronie internetowej  Szmaragdowa10.com Rezerwacja apartamentu jest jednoznaczna z akceptacją naszego regulaminu.

Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu apartamentu

 1. Klient zostaje oprowadzony po obiekcie a następnie udaje się z pracownikiem firmy Apartamenty Szmaragdowa 10 do apartamentu w celu sprawdzenia zgodności stanu apartamentu i jego wyposażenia po czym następuje przekazanie klucza oraz pilota do bram wjazdowych.
 2. Przy braku zastrzeżeń pracownik firmy dopełnia formalności związanych z pobytem.

Uiszczenie opłaty za pobyt, wypełnienie karty rejestrującej, uiszczenie opłaty miejscowej

 1. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie elementy wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń elementów wyposażenia Klient ma obowiązek ich zgłoszenia najpóźniej w dniu następnym. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń. Podczas odbioru, przez pracownika apartamentu po zakończonym okresie wynajmu dokonane zostaną w obecności Klienta oględziny stanu apartamentu oraz jego wyposażenia. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 2. W przypadku zagubienia kluczy klient zostaje obciążony kwotą 50zł, a za zgubienie pilota do bram Klient zostaje obciążony kwotą 150 zł.
 3. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 10.00. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia, Klient może zostać obciążony kosztami wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w przypadku gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego Klienta także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy.
 4. Klucze zostają przekazane pracownikowi firmy zawsze w apartamencie po sprawdzeniu stanu apartamentu.
 5. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 6. Nasi goście mogą korzystać z kącika książki i gier planszowych, mogą również wypożyczyć rower, kije do nordic walking, leżaki na plażę ,parawany. W razie deszczu dysponujemy parasolami.
 7. Nasi goście mogą także korzystać z niekrytego basenu oraz sauny z beczką.
 8. Aneksy kuchenne wyposażone są w lodówkę, zmywarkę, czajnik bezprzewodowy oraz komplet garnków, naczyń i sztućców.
 9. Na życzenie udostępniamy ekspres do kawy, na kapsułki oraz suszarkę do włosów.
 10. W apartamentach znajdują się ręczniki.
 11. Dysponujemy też kącikiem do prasowania.

Podczas pobytu prosimy Gości o przestrzeganie poniższych zasad:

 1. W apartamencie mogą mieszkać tylko te osoby, które zostały zgłoszone zgodnie z kartą rejestracyjną.
 2. W Apartamentach Szmaragdowa 10 nie przyjmujemy gości ze zwierzętami.
 3. Palenie papierosów w apartamentach jest zakazane pod groźbą kary 300zł
 4. W apartamentach obowiązuje zakaz smażenia ryb pod groźba kary 300zł
 5. Prosimy o zachowanie ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego w tym, w szczególności, ciszy nocnej (od godz. 22.00 do 6.00 ).
 6. Niezastosowanie się Klientów do powyższego może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.

6.Wszelkie uwagi i prośby klient może zgłaszać w recepcji lub pod numerem 509 150 069.

 1. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniały koszt.
 2. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 3. Na życzenie klienta świadczymy usługę odkurzania i mycia podłóg. Prośbę należy zgłosić w recepcji oraz ustalić dogodną porę sprzątania.

Na koniec pobytu prosimy o wykonanie następujących czynności porządkowych:

-Włożenie wszystkich naczyń do zmywarki i włączenie jej.

-Wyrzucenie śmieci z uwzględnieniem segregacji.

-Zdanie apartamentu.  Zdanie apartamentu odbywa się w obecności klienta.

 

Życzymy  miłego wypoczynku w naszych apartamentach!