pl
plendecs

czytaj więcej

Regulamin

 

Regulamin rezerwacji i pobytu w  Apartamenty Szmaragdowa10 Mielno

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i pobytu znajdującym się na tablicy informacyjnej oraz na naszej stronie internetowej Szmaragdowa10.com Rezerwacja apartamentu jest jednoznaczna z akceptacją naszego regulaminu.

Prosimy o przyjazd w uzgodnionym w rezerwacji dniu, w godzinach 17.00-22.00. Istnieje możliwość przyjazdu w innym czasie, ale musi być on uzgodniony wcześniej. Ewentualna nieobecność Klienta w ustalonym dniu rozpoczęcia wynajmu będzie potraktowana jak zerwanie umowy.

 1. Dokonując rezerwacji w Apartamentach Szmaragdowa10 Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. nasza firma dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.
 2. Rezerwacja telefoniczna jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 70% kwoty pobytu) można zapłacić kartą, przelewem lub gotówką na miejscu w dniu zameldowania.
 3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed terminem planowanego przyjazdu.
 4. W przypadku braku wpływu zaliczki na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.
 5. WPŁACONA ZALICZKA PODLEGA ZWROTOWI JEŻELI PRZYJAZD UNIEMOŻLIWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA ZDROWIA.
 6. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu GOTÓWKĄ.
 7. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko i krzesełko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 8. W naszym pensjonacie nie przyjmujemy gości ze zwierzętami.
 9. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
 10. Klient chcący otrzymać fakturę Vat jest zobowiązany zgłosić ten fakt oraz podać dane niezbędne do wypisania faktury w momencie rezerwacji.
 11. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerów.
 13. Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 14. Zapewniamy miejsca parkingowe na parkingu niestrzeżonym, które jest w cenie rezerwacji.
 15. Na terenie obiektu jest monitoring zewnętrzny oraz wewnętrzny(klatki schodowe) zainstalowany m.in. dla bezpieczeństwa Gości i ich mienia. Wszelkie szkody, dotyczące aut na parkingach, powinny być zgłaszane natychmiast w recepcji, w celu zabezpieczenia zapisów monitoringu zewnętrznego, ponieważ Zarządca nie odpowiada za szkody (w tym zakresie) wyrządzone na parkingu.
 16. Apartament wynajmowany jest na doby.
 17. Jeżeli klient odstępuje od umowy w czasie krótszym niż 30 dni ponosi koszt 30 % kwoty kosztu rezerwacji.
 18. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bez kosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów. Apartamenty Szmaragdowa 10 zastrzegają sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o podobnym komforcie.
 19. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 20. Palenie wewnątrz i smażenie ryb w apartamentach jest całkowicie zabronione. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 500 za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie zasłon.
 21. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych. Okna mogą pozostać uchylone.
 22. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób zamieszkujących z nim w apartamencie ponad tę, która została określona w formularzu rejestracyjnym. Klient może zaprosić gości po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą warunków pobytu osób z zewnątrz.
 23. W przypadku naruszenia zasad zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 24. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad zarządca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

  Regulamin pobytu  -  APARTAMENTY SZMARAGDOWA 10  Mielno

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i pobytu znajdującym się na tablicy informacyjnej oraz na naszej stronie internetowej Szmaragdowa10.com Rezerwacja apartamentu jest jednoznaczna z akceptacją naszego regulaminu.

Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu apartamentu

 1. Klient zostaje oprowadzony po obiekcie a następnie udaje się z pracownikiem firmy Apartamenty Szmaragdowa 10 do apartamentu w celu sprawdzenia zgodności stanu apartamentu i jego wyposażenia po czym następuje przekazanie klucza oraz pilota do bram wjazdowych.
 2. Przy braku zastrzeżeń pracownik firmy dopełnia formalności związanych z pobytem.

             Uiszczenie opłaty za pobyt, wypełnienie karty rejestrującej, uiszczenie opłaty miejscowej oraz wpłacenie kaucji w wysokości 200zł.

 1. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie elementy wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń elementów wyposażenia Klient ma obowiązek ich zgłoszenia najpóźniej w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń. Podczas odbioru, przez pracownika apartamentu po zakończonym okresie wynajmu dokonane zostaną w obecności Klienta oględziny stanu apartamentu oraz jego wyposażenia. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 2. W przypadku zagubienia kluczy klient zostaje obciążony kwotą 100zł, a za zgubienie pilota do bram Klient zostaje obciążony kwotą 150 zł.
 3. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 11.00. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia, Klient może zostać obciążony kosztami wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w przypadku gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego Klienta także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy.
 4. Klucze zostają przekazane pracownikowi firmy zawsze w apartamencie po sprawdzeniu stanu apartamentu.
 5. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 6. Nasi goście mogą korzystać z kącika książki i gier planszowych, które znajdują się w budynku A. Mogą również wypożyczyć rower, kije do nordic walking, leżaki na plażę ,parawany. W razie deszczu dysponujemy parasolami.
 7. Nasi goście mogą także korzystać z niekrytego basenu (w godzinach 10-19) oraz sauny.
 8. Aneksy kuchenne wyposażone są w lodówkę, zmywarkę, czajnik bezprzewodowy oraz komplet garnków, naczyń i sztućców.
 9. Na życzenie udostępniamy ekspres do kawy na kapsułki.
 10. W apartamentach znajdują się ręczniki, suszarki na pranie oraz suszarka do włosów.
 11. Dysponujemy też kącikiem do prasowania (na 2 piętrze).
 12. Na drugim piętrze w budynku B znajduje się pralka i suszarka, z których można skorzystać za dodatkowa opłatą.
 13. W apartamentach znajdują sejfy.

Podczas pobytu prosimy Gości o przestrzeganie poniższych zasad:

 1. W apartamencie mogą mieszkać tylko te osoby, które zostały zgłoszone zgodnie z kartą rejestracyjną.
 2. W Apartamentach Szmaragdowa 10 nie przyjmujemy gości ze zwierzętami.
 3. Palenie papierosów w apartamentach i na balkonach jest zakazane pod groźbą kary 500zł.
 4. W apartamentach obowiązuje zakaz smażenia ryb pod groźba kary 500zł.
 5. Surowo zabronione jest ładowanie baterii do rowerów elektrycznych i hulajnóg w apartamentach. Dozwolone jest to w miejscu wskazanym przez obsługę.
 6. Prosimy o zachowanie ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego w tym, w szczególności, ciszy nocnej (od godz. 22.00 do 6.00 ).
 7. Niezastosowanie się Klientów do powyższego może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.
 8. Wszelkie uwagi i prośby klient może zgłaszać w recepcji lub pod numerem 509 150 069.
 9. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniały koszt.
 10. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 11. Na życzenie klienta świadczymy usługę odkurzania i mycia podłóg, koszt usługi wynosi 30 zł. Prośbę należy zgłosić w recepcji oraz ustalić dogodną porę sprzątania.
 12. Do kosztu rezerwacji doliczana jest opłata za sprzątanie apartamentu po zakończonym pobycie w kwocie 200zł.

Na koniec pobytu prosimy o wykonanie następujących czynności porządkowych:

-Włożenie wszystkich naczyń do zmywarki i włączenie jej.

-Wyrzucenie śmieci z uwzględnieniem segregacji.

-Zdanie apartamentu. Zdanie apartamentu odbywa się w obecności klienta.

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w recepcji usługodawcy.
 2. Reklamacja, skarga lub zażalenie może być złożona w formie:

  a) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na adres usługodawcy;

  b) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres dorotaczaja22@wp.pl

 3. Usługodawca rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, usługodawca przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której: wyjaśnia przyczynę opóźnienia oraz wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź usługodawcy na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej, z tym, że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
 6. Językiem stosowanym przez usługodawcę w relacjach z konsumentem język polski.

 

Dane usługodawcy:

 • "Czadrob" Czaja Spółka Jawna
 • ul. Akademicka 46
 • 43-346 Bielsko Biała
 • NIP 5472105186
 • KRS 0000328670
 •  

  Życzymy miłego wypoczynku w naszych apartamentach!